Konststafetten

öppettider vid utställningar:

tisdag - torsdag: 12:00-14:00

lördag, söndag: 12:00-15:00

måndag, fredag:           stängt


Entré 20 kr, medlemmar gratis

Konststafetten

Konststafetten i Bergvik har valt Ragnhild Sandelius Brodows verk,

en muralmålning på kraftverksdammen.


Ragnhild:

Konststafetten tar färg och form på kraftverksdammen.

Jag blandar själv till och målar med äggoljetempera för att det är miljövänligt, billigt och starkt.

Arbetsgång:

Skissa upp rutnät för att förstora från modellen.

Skissa upp på plats med tavelkrita som går att tvätta bort.

Måla i med brun grundfärg.

Måla med slutgiltiga färgerna.


På bilderna syns både grundfärg ( brunt ) och slutfärg.

Jag känner mig inte så liten som det ser ut på bilderna men det är stort - 47 meter långt och 4,30 m högt. Det blir drygt 200 kvm2.


Invigning torsdagen den 13 september kl.13 med start i Bergviks Museum.


Bakgrund och syfte

Konststafetten i Söderhamns kommun är ett initiativ för att sprida konsten i kommunen och därigenom stärka den lokala kulturen och stimulera det offentliga rummet. Tanken är att utlysa tävlingar om konstnärlig utsmyckning stegvis i de olika kommundelarna.

I varje kommundel har respektive hembygdsförening eller motsvarande ansvar för att välja ut verk och konstnär i samråd med kommunens konstansvariga, konstutskott och Söderhamns konstförening. 

Genomförandet av Konststafetten har möjliggjorts genom bidrag från Sparbanksstiftelsen Söderhamn och Söderhamns kommun. 

 

Regler och rekommendationer

· Verket skall fånga den lokala kulturen 

· Tävlingen är öppen för alla oavsett formell utbildning och erfarenhet

· Vid verk som bedöms som jämnbördiga ges företräde till lokal konstnär

· Det vinnande förslaget erhåller 25 000 kr, vilket skall täcka både material och arbetstid

· Konstnären är fri att välja plats för verket i kommundelen

· Verket bör vara i material som är hållbart och underhållsfritt eller kräver mycket lite underhåll

· Det är en fördel om verket kan ljussättas

· Förslag skickas som foto eller skiss