Konststafetten

öppettider vid utställningar:

tisdag - torsdag: 12:00-14:00

lördag, söndag: 12:00-15:00

måndag, fredag: stängt

 

Entré 20 kr, medlemmar gratis

Konststafetten

Bakgrund och syfte

Konststafetten i Söderhamns kommun är ett initiativ för att sprida konsten i kommunen och därigenom stärka den lokala kulturen och stimulera det offentliga rummet. Tanken är att utlysa tävlingar om konstnärlig utsmyckning stegvis i de olika kommundelarna.

I varje kommundel har respektive hembygdsförening eller motsvarande ansvar för att välja ut verk och konstnär i samråd med kommunens konstansvariga, konstutskott och Söderhamns konstförening. 

Genomförandet av Konststafetten har möjliggjorts genom bidrag från Sparbanksstiftelsen Söderhamn och Söderhamns kommun. 

 

Regler och rekommendationer

· Verket skall fånga den lokala kulturen 

· Tävlingen är öppen för alla oavsett formell utbildning och erfarenhet

· Vid verk som bedöms som jämnbördiga ges företräde till lokal konstnär

· Det vinnande förslaget erhåller 25 000 kr, vilket skall täcka både material och arbetstid

· Konstnären är fri att välja plats för verket i kommundelen

· Verket bör vara i material som är hållbart och underhållsfritt eller kräver mycket lite underhåll

· Det är en fördel om verket kan ljussättas

· Förslag skickas som foto eller skiss

 

 

 

 

 

utställningslokal:

Kvarnen, Kvarngatan 1, Söderhamn

WEB-ansvarig: web(at)soderhamnskonstforening.se

Karta