Medlemslotteri

öppettider vid utställningar:

tisdag - torsdag: 12:00-14:00

lördag, söndag: 12:00-15:00

måndag, fredag:           stängt


Entré 20 kr, medlemmar gratis

Medlemslotteri


Bakgrund

En av hörnpelarna i en konstförenings verksamhet är att köpa in konstverk som lottas ut bland medlemmarna. Med detta gynnar man både konstnärer och medlemmar. Varje förening strävar efter att ha enkla och rättvisa regler för utlottningen och så även vi. Ordningen begränsas av att vinsterna endast kan visas vid utlottningen.


Vi strävar efter att:

Ha en generös utlottning av inköpta konstverk

Kompensera våra utställningsvärdars viktiga insats genom ett speciellt lotteri riktat till denna grupp - Värdlotteriet

Gynna medlemmar som närvarar vid utlottningen – Medlemslotteriet


Värdlotteriet

Den som arbetat som utställningsvärd under året då dragningen sker erhåller en lott för varje gång man suttit värd. Den som inom styrelsen ansvarar för utställningsvärdarna väljer ut verk som dras för denna grupp. Max 1 vinst/värd


Medlemslotteriet

I medlemslotteriet deltar alla som betalat årsavgiften.

De 5 första vinsterna dras bland de medlemmar som närvarar vid utlottningen. Därefter dras vinster baserat på medlemsnummer i matrikeln. Den vars nummer dras och är närvarande väljer bland vinsterna i turordning. Är vinnaren inte närvarande tilldelas man ett verk baserat på verkens inköpspris efter ordinarie dragning. Max 1 vinst/medlem