Kommande

öppettider vid utställningar:

tisdag - torsdag: 12:00-14:00

lördag, söndag: 12:00-15:00

måndag, fredag: stängt

 

Entré 20 kr, medlemmar gratis

Kommande utställningar

9–24/3 Gudrun Westerlund

Uppsalakonstnären Gudrun Westerlund har sedan flera år visat sin konst i och utanför Sverige. Mycket i hennes bilder bottnar i hennes egen verklighet. Men det är ofta omvandlade synintryck eller förvridna, förvanskade, tillrättalagda eller hoppusslade minnen.

 

30–31/3 Konstmarknad

Vår populära konstmarknad återkommer. Du kan sälja eller byta konst (ej egen produktion).

 

6–21/4 Rågång: Linnea Rygaard och Jacob Holmberg

I utställningen Rågång förhåller sig Linnea och Jacob till rågångar som en metafor för rumslighet, på samma sätt som rågångar markerar skiften i skogen, definierar också strukturer rumslighet. I måleriets konkreta lager och skulpturens volymer möter ytorna varandra och skapar linjer och former. Båda konstnärerna flyttade efter Konsthögskolan 2016 från Stockholm till Sandvik norr om Ljusdal.

 

27/4–12/5 Nino Ramsby

Med nyfikenheten som drivkraft använder sig Nino Ramsby av sitt konstnärskap för att förstå mer om livet, sig själv och andra. I måleriet har Nino två huvudspår: Det abstrakta och det föreställande. En stor del av arbetet handlar om att med sensitiv lyhördhet navigera sig fram till ett så okonstlat måleriskt uttryck som möjligt. Ramsbys måleri kan kännas igen i hans musik, där form- och färgkombinationer blir de harmonivärldar han placerar sina melodier i. Nino har i 25 år arbetat som grafisk formgivare, illustratör och fotograf.